ბანერი

მონღოლეთის ქარხანა

მონღოლეთის ქარხანა

ქარხანა, რომელიც მდებარეობს მონღოლეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, მოიცავს 15000 მ2 მიწას.ეს არის ფტორსპარიტის მოპოვების ადგილის მიმდებარედ.აღჭურვილია სპეციალიზებული ნედლეულის მადნის გამანადგურებელებით, თხრილებით, მტვირთველებით, სატვირთო მანქანებით, მძიმე სატვირთო მანქანებით და ლაბორატორიებით, ქარხანა ძირითადად დაკავებულია ნედლეულის მადნის წინასწარი დამუშავებით, მათ შორის დამტვრევა, სეპარაცია და სკრინინგის ჩათვლით.